A vadászat alapelvei

A vadászat komplex tevékenység, egyszerre sport, szakma és gazdasági tevékenység. Emellett a kultúra egy speciális megnyilvánulási formája is, hiszen a vadászoknak saját nyelvezetük és szokásaik vannak. Ez is mutatja, hogy rendkívül összetett dologról van szó, amely megköveteli bizonyos alapelvek betartását.

Az állatok méltóságának elve

Bár a vadászat állatok életének kioltásával jár, az egyik legfontosabb alapelve az állatok életének tisztelete. Vad elejtése kizárólag a törvényeknek és a rendeleteknek, valamint a vadászterület terveinek megfelelően kerülhet sor. Az állat sebzését és minden szenvedését kerülni, a kínzást és a kereskedést pedig akadályozni kell.

A vadász részt vesz a vadállomány védelmében, etetésében is, katasztrófa esetében segít a veszélyeztetett egyedek mentésében.

A természetért érzett felelősség elve

A jó vadász nemcsak szereti a természetet, hanem ismeri is. Folyamatosan bővíti a tudását, hogy ismerje a vadászható fajták általános leírását és magatartását, a természet- és környezetvédelmi előírásokat. Folyamatosan azon igyekszik, hogy megvédje az erdők, mezők és vizek tisztaságát, valamint óvja az állatokat és a növényeket.

shutterstock_214626934

A hozzáértés és a szaktudás elve

A vadász megfelelő mértékben ismeri saját szakmáját. Mind az elejthető állatok tulajdonságával, mind a használható fegyverekkel és azok karbantartási szükségleteivel tisztában van.

A vadász ismeri és betartja a törvényi előírásokat, különös tekintettel a vadászidényekre.

A biztonság elve

A fegyver egyrészt hatalom a vadász kezében, másrészt önmagát és másokat veszélyeztető eszköz. Éppen ezért a megfelelő használata, karbantartása elengedhetetlenül fontos. A jó vadász sohasem veszélyezteti mások biztonságát, mindig odafigyel a környezetére, és kizárólag jó látási körülmények között használja a fegyverét.
shutterstock_158418878

Az esélyadás, az önmérséklet és az önfegyelmezés elve

A vadásznak kötelessége önfegyelmet gyakorolni, valamint minden esetben esélyt adni az állatoknak a vadászat során. Ezért sorozatlövő fegyvert, vagy a modern technika képességpótló eszközeit használni tilos.

A hagyományápolás elve

A vadászat régóta fennálló története során megannyi szokás, szertartás és gyakorlat alakult ki. Ennek az örökségnek a része a vadásznyelv, a ruha, valamint a vadászavatás is. Ezeket minden vadásznak kötelessége tiszteletben tartani.

shutterstock_300866486