A vadkanagyar bírálata (Nimród, 1978. december)

Szidnai László: A vadkanagyar bírálata

A vadkanagyar elbírálására az 1952-ben Madridban tartott CIC ülésen elfogadott és véglegesített nemzetközi képletet használjuk.

NEMZETKÖZI KÉPLET

1. A jobb (alsó) nagyagyar hossza
A bal (alsó) nagyagyar hossza átlag centiméter x 1
2. A jobb (alsó) nagyagyar szélessége
A bal (alsó) nagyagyar szélessége átlag milliméter x 3
3. A jobb (felső) kisagyar körmérete centiméter x 1
A bal (felső) kisagyar körmérete centiméter x 1
4. Hozzáadás (szépségpontok) a nagy- és kisagyarak színéért és minőségéért 0-5 pont
5. Levonás (hibapontok) rendellenességekért 0-10 pont

A BÍRÁLAT ELVÉGZÉSE

1. A nagyagyarak hosszát a külső görbületre szorosan ráfektetett mérőszalaggal mérjük az agyar gyökérrészétől kiindulva a hegyéig, tized centiméter pontossággal. (1. ábra, H)
A két hosszadat század centiméter pontossággal kiszámított átlaga adja a pontszámot. (Törött végű agyarnál csak a ténylegesen megmérhető agyarrészt vehetjük figyelembe.)
2. A szélességet a legszélesebb helyen mérjük tolómércével (subler) vagy körzővel, tized milliméter pontossággal (1. ábra, SZ). Mérőszalaggal mérve pontatlan eredményt kapunk. A két szélességi méret milliméter pontossággal kiszámított átlagértékét szorozzuk hárommal, az eredmény adja a pontszámot. Rendellenesen kiálló csontkinövés (sérülés) nem mérhető a szélességbe! A szélesség az agyar legjelentősebb értékmérője.
3. A kisagyak körméretét a legvastagabb helyen mérjük, lehetőleg 0,5 centiméternél nem szélesebb acél mérőszalaggal. (1. ábra, K). Mindkét kisagyar tizedcentiméter pontossággal mért körmérete külön-külön adja a pontszámot. (Rendellenes csontkinövés, sérülés nem mérhető a vastagságnál.)
4. A szépségpontokat szubjektív alapon ítélhetjük meg. A bírálat megkönnyítése érdekében a legújabb CIC-határozat szerint az adható 5 szépségpontot két részre kell bontani: a nagyagyarak maximum 2 – a kisagyarak maximum 3 ponttal értékelhetők. (A két érték együtt adja a maximális 5 pontot)

A nagyagyarak elbírálásánál figyelembe kell venni:

a. Az állkapcson kívüli rész színét, amely akkor szép, ha sötétbarna vagy fekete
b. A csiszoltság mértékét és szimmetriáját, amely akkor szép, ha terjedelmes és mindkét agyaron egyenlő hosszú és a széle éles, ép.
c. Az agyarak íveltségét, amely annál szebb, minél jobban közelíti a körívet és minél szimmetrikusabb növésű a két agyar.

A kisagyarak elbírálásánál figyelembe kell venni:

a. A kisagyarak íveltségét (csavarodását), amely akkor jó, ha a két kisagyar hosszú és szimmetrikusan kör alakú.
b. A koptató színét, amely akkor szép, ha sötétbarna, vagy fekete, tehát azonos színű az nagyagyarral. Csak az az agyar érheti el az 5 szépségpontot, amely mindezen feltételeknek megfelel.
6. A hibákért levonható pontérték nagyon jelentős, mivel összesen 10 pontig terjedhet. A levonás mértékének megítéléséhez az alábbi felsorolás az irányadó:

- A nagyagyarak eltérő hosszáért, szélességéért és ívéért levonható maximum 3 pont
- A kisagyarak eltérő hosszáért és ívéért levonható maximum 3 pont
- A nagy- és kisagyarak közötti szembetűnő aránytalanságért levonható maximum 1 pont
- A kisagyar koptatójának elégtelen hosszáért: 4 centiméter alatt levonható 1,5-3 pont, 4-5 centiméterig 0,5-1 pont.
- Mechanikai sérülésért (verekedéskor letört az agyar hegye) nem kell levonni pontot.

A DÍJAZÁSI HATÁRÉRTÉKEK:

I. díj 120 ponton felül aranyérmes fokozat
II. díj 115-119,9 pont között ezüstérmes fokozat
III. díj 110-114,9 pont között bronzérmes fokozat

Hozzászólások nincsenek engedélyezve