A mufloncsiga bírálata (Nimród, 1978. november)

Szidnai László: A mufloncsiga bírálata

A mufloncsigák elbírálására az 1952-ben Madridban tartott CIC ülésen elfogadott és véglegesített nemzetközi képletet használjuk.

NEMZETKÖZI KÉPLET A MUFLONSZARVAK ELBÍRÁLÁSÁRA

1. A jobb szarv hosszúsága a bal szarv hosszúsága átlag cm x 1
2. A jobb szarv körmérete a szarv tövénél, első
harmad átlag cm x 1
a bal szarv körmérete a szarv tövénél, első harmad
3. A jobb szarv körmérete a második harmadban átlag cm x 1
a bal szarv körmérete harmadban
4. A jobb szarv körmérete a harmadik harmadban átlag cm x 1
a bal szarv körmérete a harmadik harmadban
5. A szarvak terpesztése cm x 1

Hozzáadás szépségpontokért:
6. Szín 0-3
7. Barázdáltság, gyűrűződés 0-3
8. A szarvak hajlása, csavarodottság 0-5
9. Levonás (hibákért) 0-5

Díjazás

I. díj 205 ponton felül
II. díj 195-204,99 pont
III. díj 185-194,99 pont

A BÍRÁLAT GYAKORLATI KIVITELE:

1. A csigák hosszának mérete a homlokcsonttól kiindulva vesszük fel. A külső görbület középvonalában, a legnagyobb köríven végigvezetett mérőszalaggal, a szarv hegyéig (1. ábra SZH)
2. 3. 4. A szarv körméretek méréséhez a két csiga hosszából meghatározzuk a harmadokat (mindkét csigánál külön-külön) és krétával megjelöljük. A harmadolást a bázistól, vagyis a homlokcsonti széltől kiindulva végezzük a hosszméréshez hasonlóan. Ez után többszöri méréssel megkeressük az egyes harmadokon belüli legvastagabb körméreteket. Ezeket általában a krétával megjelölt harmad vonalakon találjuk, kivéve az öreg kosok csigáját, melyeknél gyakran előfordul, hogy közvetlenül a koponyacsont feletti részen a csiga befűződik (elvékonyodik), mivel a rossz fogazat miatt hiányosan táplálkozó állat szarva már gyengén fejlődik (1. ábra K1, h, K2, h, K3, h).
A tizedcentiméter pontossággal megállapított hat körméret értéket harmadonként átlagoljuk és az így kapott három eredmény adja a pontszámot. (A számítást századcentiméter pontossággal végezzük.)
5. Terpesztés alatt a két szarv külső pontja között mért legnagyobb
távolságot értjük, függetlenül attól, hogy ez a két pont a szarvak külső felületén a köríven, vagy a kiforduló szarv végén van (1. ábra T). Leghelyesebb a terpesztést tolómércével, vagy faátlagolóval mérni. A gyakorlatban jól bevált módszer a következő: egy fal melletti asztalra téve a trófeát, az egyik csigát a falhoz nyomjuk, a másik csiga külső pontja mellé pedig a falsíkkal párhuzamosan egy vonalzót állítunk, és lemérjük a falsík és a vonalzó közötti távolságot. (Az asztallap síkjával párhuzamosan kifeszített centiméterrel.) A tizedcentiméter pontossággal lemért távolság adja a terpesztés pontértékét.
6. A szín megítélése szubjektív alapon történik és maximum 3 ponttal
értékelhető.
Világos (sárgás) színért 1 pont
barna (sárgás) színért 2 pont
sötétbarna (feketés) színért 3 pont adható.
Természetesen tizedpontokat is adhatunk.
7. Gyűrűződés alatt a szarvon haránt irányban futó barázdák alakulását
értjük. Ezt leghelyesebb a második harmad barázdáltsága alapján elbírálni. Támpontként javaslom, hogy számoljuk meg ebben a harmadban egy 5 centiméteres szakaszra eső barázdák számát. 4-5 db barázdáig gyenge, 5-8 db barázdáig közepes, 8 db fölött szép, sűrűnek ítélhetjük meg a barázdáltságot, amelyre 1-3 pont adható 0,5 pont különbséggel.
Természetesen nemcsak a barázdák száma, hanem mélysége, szép futása és egyöntetűsége is befolyásolja az adható pontszámot. A kettes számú ábra 1-4 képe megkönnyíti a bírálatot.
1. kép: Széles, elmosódott, nem egyöntetű barázdák, adható 0,5 pont. 2. kép: Széles, közepesen mély, de egyöntetű barázdák, adható 1 pont. 3. kép: Szép futású, egyenletes barázdák, közepes sűrűséggel, adható 2 pont. 4. kép: Sűrű, szép futású, egyenletes barázdák, adható 3 pont.
8. A csavarodottság a szarvak ívelését és növekedési irányát jelenti.
A muflonszarv szépség-értékelésénél az a 0-5 pont a legjelentősebb
szubjektív érték, mert kifejezi a szarv esztétikai megjelenését. Ezzel a
pontértékkel takarékosan bánjunk. Sajnos a magyarországi muflon-
állományban kevés az olyan szép ívelésű csiga, amelyre a maximum 5
szépségpont megadható, mert legtöbbször, ha jó az ív, rossz a csavarodás
iránya, vagy fordítva. Nincs ugyan írott szabály e szépségpontok
megítélésére, de a gyakorlat számára jó, ha az alábbi szempontok
betartásával bírálunk: ha az ívelés (legnagyobb külső íven mért átmérő)
25-30 centiméter között van, gyenge, ha 30-33 centiméter között van,
közepes, 33 centiméter fölött jó.
Ideális csavarodottság, ha az ívben kettőstörés van, tehát spirálvonalat ír
le a szarv, a nyaktól kellő távolságra, és a szarvhegy kifelé irányul.
9.Az 1-8 pont alatt felsoroltak számértékének összege adja a muflontrófea pontértékét. Ebből a pontszámból különböző hibás szarvalakulások, aszimmetria, vagy sérülés esetén azonban le kell vonni 0,5-5 pontot. A kicsi, egy centiméteres törés nem hiba.
A 4. ábra segítséget nyújt a hibapontok helyes megállapításához:
a.kép: kisívű, torz, sérült végű csiga, levonás 5 pont, b. kép: jó ívelésű, de törött végű csiga, levonás 1 pont, c. kép: jó ívű és csavarodású, kicsit aszimmetrikus, mindkét oldalon törött végű csiga, levonás 2 pont, d. kép: fagyás vagy betegség következtében fellépett anyagcserezavar miatt kétrétegűvé fejlődött szarv, az egyik oldalon már levált róla egy réteg. Az ilyen trófea nem bírálható.
A nemzetközi muflon-képlettel a kevés bírálati gyakorlattal rendelkező vadászok is könnyen értékelhetnek trófeát, ha a fent leírtak szerint végzik a bírálatot.

 

Hozzászólások nincsenek engedélyezve